Zaproszenie do udziału w 55 DOLNOŚLĄSKIM ZLOCIE PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawczej Oddział PTTK w Świdnicy

ZAPRASZA NA 

55

DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

REGULAMIN

Świdnica 25 – 27 października 2019 r

 1. Termin i miejsce Zlotu

55. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbywać się będzie w terminie 25 – 27 października 2019 r. w Świdnicy.

 1. Cele Zlotu

 1. Promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów Dolnego Śląska, a szczególnie Świdnicy i Powiatu Świdnickiego

 2. Propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku.
 3. Zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych.
 4. Zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK.
 5. Szkolenie kadry programowej PTTK.
 6. Wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów.
 7. Upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 1. Organizatorzy

Organizatorami Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK są Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawcza ZO PTTK, Oddział PTTK w Świdnicy oraz Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.

 1. Patronat

 1. Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska
 2. Starosta Powiatu Świdnickiego – Piotr Fedorowicz
 1. Patronat medialny

Patronat medialny obejmują: „Wiadomości Świdnickie” – tygodnik regionalny i portal ws-24.pl

Telewizja Teletop Sudety Świdnica, tygodnik miejski „Moja Świdnica”

 1. Kierownictwo Zlotu

 1. Komandor Zlotu – Zbigniew Curyl
 2. Koordynator z ramienia DZTP PTTK – Henryk Sławiński.
 3. Zespół Organizatorów: Krzysztof Krystyniak – z-ca Komandora ds. organizacyjnych,

Wioleta Ziobrowska – sprawy logistyczne, Joanna Jaskuła, Jakub Curyl, Andrzej Wiącek

sprawy organizacyjne.

 1. Sekretariat – Biuro Oddziału PTTK w Świdnicy.
 1. Warunki uczestnictwa

 1. W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz inni w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc.
 2. Przesłanie zgłoszenia na adres Oddziału PTTK, ul. Długa 33 p.7 58-100 Świdnica lub pocztą elektroniczną biuro@pttk.swidnica.pl Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty (ksero lub skan) mija 12.10.2019 r.

 3. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, jednak organizator zapewnia sobie prawo do kwalifikacji uczestników Zlotu.

 4. Ilość miejsc na trasę wycieczki autokarowej jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy i nie przyjęcia uczestnika z powodu braku miejsc.

 5. Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (telefonicznie na podany numer telefonu lub pocztą e-mailową na podany adres do dnia 14.10.2019.

 1. Wysokość wpłat na rzecz organizacji Zlotu

Wysokość wpłaty

Kogo dotyczy

170 zł

Honorowy Przodownik TP*

180 zł

Przodownik TP (zweryfikowany na stronie KTP)*

200 zł

Członek PTTK*

220 zł

Osoby niezrzeszone (wyłącznie w miarę wolnych miejsc)

* Prosimy o zabranie dokumentu upoważniającego do zniżki

Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu oraz opłaty dodatkowe należy przesłać na konto Oddziału PTTK w Świdnicy

nr konta: 42203000451110000002696240

z dopiskiem 55. Dolnośląski Zlot PTP PTTK

55. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Zlot jest organizowany na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków PTTK zgodnie ze Statutem PTTK.

 1. Świadczenia w ramach wpłaty na Zlot:

– Noclegi z 25/26.10.2019 i 26/27.10.2019 r.

 • Wyżywienie od kolacji 25.10.2019 r. (piątek) do śniadania 27.10.2019 r. (niedziela)

 • Pamiątkowy znaczek zlotowy

 • Materiały krajoznawcze

 • Udział w spotkaniu krajoznawczym w dniach 25.10 i 27.10. 2019r.

 • Udział w wycieczce zlotowej w dniu 26.10.2019 r.

 • Udział w wycieczce po Świdnicy w dniu 25 i 27.10.2019 r.

 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

 • Gadżety zlotowe

 1. Wpłaty dodatkowe

– Nocleg z 24/25.10.2019 – 35 zł

– Śniadanie 25.10.2019 – 15 zł

 1. Zakwaterowanie uczestników

Noclegi: Dom Wycieczkowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 37

Wyżywienie: Hotel Sportowy w Świdnicy, ul. Śląska 31

Egzaminy przodownickie: Hotel Sportowy w Świdnicy, ul. Śląska 31

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15.09.2019 r. (włącznie) zwracane jest 70% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy).

 

karta_zgłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.