Wydarzenie

XX Walny Zjazd PTTK

W dniach 3-4.12.2022 r. w Warszawie odbył się XX Walny Zjazdu PTTK. Województwo podlaskie reprezentowało dwóch delegatów wybranych podczas zebrania na szczeblu regionalnym, tj.: kol. Agnieszka Ossowska oraz kol. Dariusz Kużelewski – prezes Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. W trakcie krajowych obrad wręczono szereg odznaczeń osobom zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa , prowadzono dyskusję nad kierunkami działań programowych w nadchodzących latach, jak też dokonano wyboru władz naczelnych.

Kol. Agnieszka Ossowska została członkiem Zarządu Głównego PTTK, natomiast kol. Dariuszowi Kużelewskiemu ponownie powierzono funkcję prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej.

Walne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1049)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *