Przewodnicy

Pracujący przewodnicy PTTK
Piotr Augustyniak – tel. 506 576 090; e-mail: august77@wp.pl;
Urszula Bagińska (j. angielski) – tel. 607 294 250; e-mail: ursab@wp.pl;
Wojciech Batura – tel. 87 643 27 72; e-mail: wojbatura@wp.pl;
Janusz Borysewicz – tel. 503 165 086; e-mail: borjan@poczta.onet.pl;
Aneta Chilmon – tel. 512024 144; e-mail: acich@wp.pl;
Barbara Gałczyńska – tel. 503 547 415; e-mail: barbara.galczynska@gmail.com;
Dorota Kołodziejska (j. angielski) – tel. 608 865 242; e-mail: dorkol11@wp.pl;
Krystyna Korzeniewska – tel. 606 708 625; e-mail: kryst.korz@wp.pl;
Danuta Kubryń (j. rosyjski) – tel. 696 980 218; e-mail: dkubryn@o2.pl;
Irena Śniadkowska – tel. 505 370 886; e-mail: iskasniad@op.pl;
Małgorzata Śpiczko – tel. 886 122 722; e-mail: m.spiczko@gmail.com;
Beata Żukowska (j. angielski, francuski)– tel. 601 387 096; e-mail: bklukowska@wp.pl
Barbara Ostaszewska – tel. 507 059 512; e-mail: bamran@wp.pl