Wydarzenie

Podsumowanie XXII ZLOTU PRZEWODNIKÓW NIZINNYCH PTTK

XXIII OZNP PTTK odbywał się w dniach 10 – 12.05.2019 r. pod hasłem: „ZIEMIA AUGUSTOWSKA”

Głównym organizatorem tegorocznej imprezy turystycznej był Oddział PTTK w Augustowie
i Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób z całej Polski. Przewodnicy zostali zakwaterowani w Oficerskim Jacht Clubie. Uroczyste rozpoczęcie XXIII OZNP PTTK miało miejsce w piątek, ale część uczestników zameldowała się dzień wcześniej. Dla nich organizatorzy przewidzieli m.in. fakultatywną wycieczkę po Suwalszczyźnie prowadzoną przez Kol. Krystynę Korzeniewską oraz spacer po Augustowie pod opieką Kol. Barbary Gałczyńskiej.
Część oficjalna rozpoczęła się punktualnie od powitania gości. Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli PTTK oraz p. Filipa Chodkiewicza – zastępcy Burmistrza Augustowa wręczone zostały honorowe, brązowe odznaki PTTK kol. Agnieszce Ossowskiej i kol. Beacie Żukowskiej. Natomiast kol. Irena Śniadkowska otrzymała odznakę PTTK za wkład pracy w propagowanie turystyki i zamiłowania krajoznawczego wśród młodzieży.
W dalszej części programu przewidziano prelekcję kol. Wojciecha Batury dotyczącą historii Kanału Augustowskiego, kol. Ireny Śniadkowskiej, która przybliżyła turystyczne atrakcje miasta oraz gości: p. Wojciecha Stankiewicza z Nadleśnictwa Szczebra i Pani Doroty Ławreszuk z Nadleśnictwa Głęboki Bród o walorach przyrodniczych Puszczy Augustowskiej.
Dzień zakończyliśmy rejsem na statku „Jaciweż” po Jeziorze Rospuda i imprezą integracyją przy grillu.

W drugim dniu zlotu, pod opieką kol. Wojciecha Batury, Ireny Batury i Beaty Żukowskiej część przewodników zwiedziła okolice Augustowa pogłębiając przy tym swoją wiedzę historyczną o naszym regionie, natomiast pozostali uczestnicy wzięli udział w spływie kajakowym Czarną Hańczą. Nadzór nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem sprawowały kol. Agnieszka Ossowska i Urszula Bagińska.
Wieczór zakończył bal przewodnicki, który trwał prawie do rana.

W niedzielę, przy słonecznej pogodzie uczestnicy zlotu przepłynęli statkiem Żeglugi Augustowskiej do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Była to również okazja do podziwiania urokliwych zakątków okolic Augustowa, niezwykłej przyrody i pieknych jezior.
Na podsumowaniu XXIII OZNP PTTK organizatorzy serdecznie podziękowali uczestnikom za wspólnie spędzony czas wyrażając nadzieję na kolejne spotkanie w Augustowie.

Zarząd Oddziału PTTK serdecznie dziękuje wszystkim członkom, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji XXIII Zlotu Przewodników Nizinnych, a szczególnie: Krystynie Korzeniewskiej, Wojciechowi i Irenie Batura, Barbarze Gałczyńskiej, Irenie Śniadkowskiej, Beacie Żukowskiej, Januszowi Borysewiczowi, Mieczysławowi Dymkowskiemu, Jarosławowi Ossowskiemu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wsparły nasz Oddział w organizacji zlotu:
panu Sławomirowi Aleksandrowiczowi właścicielowi Żeglugi Augustowskiej,
panu Marcinowi Malinowskiemu właścicielowi statku Jaćwież
oraz panu Janowi Wojtuszko właścicielowi wypożyczalni sprzętu wodnego.

W imieniu Zarządu
Agnieszka Ossowska
Urszula Bagińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *